เรื่องเด่นประจำปี / แหล่งรวมองค์ความรู้

ฉลากหวาน มัน เค็ม


ก่อนที่จะกินขนมขบเคี้ยว  เคยลองสังเกตรายละเอียดที่อยู่บนหน้าซองกันหรือไม่ ว่ามีอะไรเขียนไว้บ้าง  เคยได้ยินกันไหมกับคำว่า ฉลากหวาน มัน เค็ม แล้วรู้กันหรือเปล่าว่าฉลากหวาน มัน เค็ม ที่อยู่บนหน้าซองขนมคืออะไรมีไว้เพื่ออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) คือฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น โดยฉลากหวาน มัน เค็ม  จะแสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ซึ่งในปัจจุบันพบได้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพองขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตและเวเฟอร์สอดไส้  

โดยรูปแบบของฉลากหวาน มัน เค็มมี 4 ส่วน  ส่วนที่ บอกให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่ได้รับจากการบริโภคหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ต่อ 1 ถุง หรือ ต่อ 1 ซอง เป็นต้น ส่วนที่ 2 บอกให้ทราบว่าเพื่อความเหมาะสมควรแบ่งกินกี่ครั้ง ส่วนที่ บอกให้ทราบว่าเมื่อกินเข้าไปหมดทั้งถุงหรือซอง จะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมปริมาณเท่าไร และส่วนที่ 4 บอกให้ทราบว่าเมื่อกินหมดทั้งถุงหรือซองจะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมคิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการอ่านลากหวาน มัน เค็ม คือ

  • ทราบปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ว่ามีเท่าใด
  • ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอาหารอย่างสมดุล
  • ใช้เปรียบเทียบปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน เพื่อเลือกบริโภคหรือหลีกเลี่ยงอาหารได้ตามความต้องการของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมอาหาร
print_ads_อ่านฉลาก
print_adsขนมขบเคี้ยว_ต้นเหตุเด็กไทยอ้วน
แผ่นพับ_มารู้จักฉลากโภชนาการแบบ_GDA_กันเถอะ
แผ่นพับ_ฉลากหวาน_มัน_เค็ม_อ่านง่าย_ได้ประโยชน์
animation_อาหาร_ชุมชนสุขภาพดีกับ_อย._ตอน_หวานมันฉันคือเธอ_(หวาน_มัน_เค็ม)
animation_อาหาร_อย._เตือนภัย_ตอน_บริโภคปลอดภัย_ถ้าใส่ใจอ่านฉลาก
ชุดนิทรรศการ_รูปแบบฉลากโภชนาการแบบ_GDA
ชุดนิทรรศการ_ฉลากโภชนาการแบบ_GDA
สุขภาพ_คู่มือการจัดทำฉลากโภชนาการแบบ_GDA_ฉบับผู้ประกอบการ
สุขภาพ_จากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลาก_หวาน_มัน_เค็ม
สุขภาพ_ฉลาด_อ่านฉลาก_ลด_หวาน_มัน_เค็ม
สุขภาพ_ฉลากโภชนาการ_อ่านให้เป็น_เห็นประโยชน์
สุขภาพ_ฉลาด_อ่านฉลาก_ลด_หวาน_มัน_เค็ม1
สุขภาพ_ฉลาด_อ่านฉลาก_ลด_หวาน_มัน_เค็ม2
news_update_ประกาศบังคับใช้ฉลากโภชนาการรูปแบบ_GDA_บนฉลากอาหารแล้ว
news_update_อย_จับมือโลตัส_เปิดตัวโครงการ_กินฉลาด_ต้องอ่านฉลากหวาน_มัน_เค็ม
news_update_กินฉลาด_ต้องอ่านฉลากหวาน_มัน_เค็ม
news_update_อย_เตือน_พ่อ_แม่_ผู้ปกครอง_ระวังอย่าให้บุตรหลานบริโภคขนมกรุบกรอบมากเกินไป_อาจได้รับเกลือโซเดียมสูง
news_update_อย_ทดลองรูปแบบ_เน้นกระตุ้นเด็กให้_รับรู้_ตระหนัก_เชื่อ_และปฏิบัติตาม_มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น_ในโรงเรียนนำร่อง
สป็อตทีวี_Motion_Infographic_ฉลาก_GDA_หวาน_มัน_เค็ม
สป็อตทีวี_อาหาร_พลิกซองมองฉลาก_GDA
สารคดีทีวี_อาหาร_ละครสั้น_1_นาที_ชุดเพื่อนสุขภาพกับ_อย_ตอนที่_2_รู้จักฉลาก_หวาน_มัน_เค็ม
สารคดีทีวี_อาหาร_ละครสั้น_1_นาที_ชุดเพื่อนสุขภาพกับ_อย_ตอนที่_1_รู้จักฉลาก_หวาน_มัน_เค็ม
สารคดีทีวี_อาหาร_สารคดีสั้น_1_นาที_ชุดชวนรู้_ชวนคิดกับ_อย._ชื่อตอน_จะพบฉลากหวาน_มัน_เค็มได้จากที่ไหน
สารคดีทีวี_อาหาร_สารคดีสั้น_ชุด_ชวนรู้_ชวนคิดกับ_อย._ตอน_วิธีอ่านฉลากหวาน_มัน_เค็ม
สารคดีทีวี_อาหาร_ฉลากหวาน_มัน_เค็ม_คืออะไร
สารคดีทีวี_อาหาร_ว้าว!!!_อย._รู้จริงผลิตภัณฑ์สุขภาพ_ตอน_ฉลาก_GDA_ตัวช่วยเรื่องสุขภาพ
สารคดีทีวี_100เรื่องปลอดภัยกับอย.