เรื่องเด่นประจำปี / แหล่งรวมองค์ความรู้

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ


เห็นได้ชัดว่าสมัยนี้ถ้าเราชอบหรือสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหน  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร  เครื่องสำอาง  หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เราก็จะซื้อโดยไม่คำนึงถึงอะไรเลย แต่ในหลักความถูกต้อง  เราจะซื้อสินค้าโดยไม่ตรวจดูไม่ได้  เพราะอาจตกเป็นเหยื่อจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ฉะนั้นก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ควรมองรายละเอียดบนตัวผลิตภัณฑ์สักนิดว่าบอกอะไรบ้าง มีฉลากหรือไม่ ภายในฉลากมีชื่อผู้ผลิต ชื่อสินค้า ปริมาณสินค้า วิธีใช้ คำเตือน วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุครบแล้วหรือยังอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง ยา และอื่น ๆ มีเลขที่ได้รับจากอย. เช่น เลขสารบบอาหาร เลขที่จดแจ้ง เลขทะเบียนยา แจ้งไว้หรือไม่

ยุคนี้คือยุคแห่งการดูแลตัวเอง เราจะให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ อย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดของตัวสินค้าให้ดีเสียก่อนฉะนั้นเราจึงต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองให้ดี โดยเริ่มจากการใส่ใจรายละเอียดรอบตัวให้มากขึ้น หรือช่วยชี้แนะคนอื่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นดูแลสิทธิของตนเองได้ง่าย ๆ

สุขภาพ_ไขข้อสงสัย_200_คำถาม_ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สุขภาพ__จริงใจ_ยอด_อสม__ตอน_สหกรณ์บ้านนาเจริญ_(การเลือกอาหารอย่างปลอดภัย)
news_update_เลือกกระเช้าปีใหม่ให้ได้ของดีมีคุณภาพ_ต้องดูฉลาก
สป็อตทีวี_อาหาร_การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ_ผ่านสปอตทีวี_ชุด_“พระเอกช่างเลือก”
สารคดีทีวี_อาหาร_ก๊วนสุขภาพดี_ตอน_เลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัย
สารคดีทีวี_การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สารคดีทีวี_ยา_ชุด_คู่หู_อย.ตอน_ซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ตต้องระวัง