ผลิตโดย
กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
     
 
 
ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โทรศัพท์ 02 590 7000
กลุ่มยาชีววัตถุ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โทรศัพท์ 02 590 7203
โทรสาร 02 591 8463
ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด, สถานพยาบาลด้านเซลล์ต้นกำเนิด กองประกอบโรคศิลปะ
โทรศัพท์ 02 589 4904 และ 02 589 5085
จริยธรรมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเซลล์ต้นกำเนิด แพทยสภา
โทรศัพท์ 02 590 1880 – 1 และ 02 590 1883
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ สำนักงานศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 02 590 6000
 
     
     
 
หน้าหลัก | คณะผู้จัดทำ | ติดต่อสอบถาม | ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด | อื่น ๆ