ผลิตโดย
กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
     
 
เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.)
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และคณะแพทย์จากหลายสถาบัน ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ "ถูกต้อง"
แก่ผู้บริโภคในการรับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด หรือที่รู้จักกันในชื่อ
ของ "Stem Cell" ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ยังไม่สมบูรณ์มา
แอบอ้างเพื่อหารายได้ และทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดจนทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินโดย
ไม่ใช่เหตุ

ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลในลักษณะการถาม-ตอบ ทั้งยังสามารถชมการ์ตูนที่จำลอง
มาจากสถานการณ์จริงของผู้บริโภค ที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้อง โดยจะมีคำถามที่น่าสนใจอย่างเช่น
 
  Stem Cell คืออะไร
 
สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิด คือ เซลล์ที่ยังไม่เจริญเต็มที่ สามารถแบ่งตัว
เพิ่มจำนวนได้อย่างไม่จำกัด และสามารถให้กำเนิดเซลล์ที่กลายเป็นเซลล์ร่างกาย
ได้หลายชนิด
 
 
  Stem Cell รักษาโรคได้จริงหรือไม่ และสามารถรักษาโรคใดได้บ้าง
 
ปัจจุบันวงการแพทย์ยอมรับว่าเซลล์ต้นกำเนิดที่รักษาได้ผลจริง (เป็นการรักษามาตรฐาน) เฉพาะในโรคเลือดเท่านั้น เช่น โลหิตจางชนิดไขกระดูกฝ่อ, มะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง และใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกทำลายจากยาฆ่ามะเร็ง การนำสเต็มเซลล์ของเลือดไปใช้ในโรคอื่น ๆ ยังอยู่ในขั้นทดลอง ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าได้ผลหรือไม่
 
 
  Stem Cell ของคนอื่นจะนำมาใช้กับตนเองได้หรือไม่
 

ปัจจุบัน การรักษาโรคมาตรฐานที่ใช้สเต็มเซลล์ (การปลูกถ่ายไขกระดูก) จะแนะนำให้ใช้ ไขกระดูก จากบุคคลอื่น มาใช้เพื่อการรักษาแทบทั้งสิ้น โดยจะต้องมีการตรวจสอบความเข้ากันได้

 
 
  ที่ผ่านมา มีใครหายจากโรค ที่ใช้ Stem Cell บ้างหรือไม่่
 

นอกเหนือจากการรักษามาตรฐาน (การปลูกถ่ายไขกระดูก) แล้ว การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ อาจพบว่า ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ยังไม่พบรายงานว่า สามารถรักษาโรคให้หายไปได้

 
 
  การใช้ Stem Cell ทำให้สาว ทำให้สวยขึ้นจริงหรือไม่่่
 

ยังไม่มีการพิสูจน์ หรือยืนยันว่าสามารถใช้ได้จริง และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ห้ามการใช้เซลล์ เนื้อเยื่อ หรือผลิตภัณฑ์มนุษย์ (Cells, Tissues or products of human origin) เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2551 รายการที่ 413

 
 
 
 
   
 
 
     
 
หน้าหลัก | คณะผู้จัดทำ | ติดต่อสอบถาม | ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด | อื่น ๆ