ผลิตโดย
กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
     
 
 
Q. สเต็มเซลล์ คืออะไร
 
 
 
Q. สเต็มเซลล์ มีกี่ประเภท
 
 
 
Q. สเต็มเซลล์ แต่ละประเภท มีคุณสมบัติแตกต่าง กันอย่างไร
 
 
 
Q. สเต็มเซลล์จากเนื่อเยื่อจำเพาะ (Tissue-Specific Stem Cells) สามารถกลายเป็น
เนื้อเยื่อจำเพาะ ชนิดอื่น ๆ ได้หรือไม่
 
 
     
     
 
หน้าหลัก | คณะผู้จัดทำ | ติดต่อสอบถาม | ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด | อื่น ๆ