ผลิตโดย
กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
     
 
 
Q. หากเก็บสเต็มเซลล์ของตนเอง ไว้ใช้ในอนาคตจะดีหรือไม่
 
 
 
Q. การเก็บสเต็มเซลล์จากสายสะดือทารกฝาก
ธนาคารมีประโยชน์หรือไม่แค่ไหน
 
 
 
Q. อยากทำบุญ ด้วยการบริจาคสเต็มเซลล์ทำอย่างไร
 
 
     
     
 
หน้าหลัก | คณะผู้จัดทำ | ติดต่อสอบถาม | ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด | อื่น ๆ