การประกวด “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม”
หัวข้อจิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา

ภายใต้โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

View More

กลุ่มจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการให้มี กิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ แก่คนในชุมชนที่ทีมจิตอาสาจะรณรงค์ ในหัวข้อดังนี้

   - รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
   - รณรงค์ไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
   - รณรงค์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้
   - รณรงค์ให้ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล


ข่าวกิจกรรม

www.oryor.com

http://www.oryor.com/

www.fda.moph.go.th

http://www.fda.moph.go.th/2015/

Facebook

fdathai

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร