ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Contact Us

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณภัคพธู อุ่นงามพันธุ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถานที่ติดต่อ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000(โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม)
โทรศัพท์
025907110
โทรสาร
025918472
E-Mail
[email protected]
Website
www.oryor.com/volunteer
Facebook Fanpage
fdathai
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เลขที่ 88/24 ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02 590 7110
โทรสาร 025918472