กำหนดการ

กำหนดการดำเนินโครงการ

วัน / เดือน / ปี รายละเอียด
วันที่ 1 ก.พ.-20 มี.ค. 60 ประชาสัมพันธ์โครงการ
วันที่ 1 ก.พ.-20 มี.ค. 60 เปิดรับสมัครทีมจิตอาสา พร้อมรับเอกสารการสมัครผ่านทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
วันที่ 24 มี.ค. 60 คัดเลือกโครงการจิตอาสาเข้ารอบ จำนวน 6 โครงการ
วันที่ 27 มี.ค. 60 ประกาศผลโครงการจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 โครงการ
วันที่ 31 มี.ค. 60 โครงการจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง  6 โครงการ รับเงินสนับสนุนเป็นและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินงานจริง
*เลื่อนขึ้นจากวันที่ 3 เม.ย. 60 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 60 เพื่อให้ทีมจิตอาสามีเวลาเตรียมตัวในการทำงานมากขึ้น
วันที่ 18 เม.ย. 60 ทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกส่งโครงการที่จะดำเนินการจริงหลังจากปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วันที่ 25 เม.ย.-19 พ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรณรงค์ในพื้นที่จริงของทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 6 ทีม
วันที่ 29 พ.ค. 60 ทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก 6 โครงการ นำเสนองานแก่คณะกรรมการพิจารณา เพื่อตัดสินโครงการที่ดีที่สุดให้เป็นโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ในงานแถลงข่าว
วันที่ 30 พ.ค. 60 จัดงานแถลงข่าวและประกาศผลโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
   

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม