รายละเอียดข่าวกิจกรรม

ประกาศผลทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 ทีม จากทั่วประเทศ!!!

ประกาศผลทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 6 ทีม จากทั่วประเทศ!!!

หลังจากที่ อย. ได้จัดการประกวด “จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา” โดยเปิดรับสมัครทีมจิตอาสาที่อยากแบ่งปันความรู้ให้ชุมชนปลอดภัยจากโฆษณาหลอกลวง ซึ่งมีทีมจิตอาสาสนใจส่งโครงการและแผนกิจกรรมรณรงค์จากทั่วประเทศ

โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จาก อย. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร และวิเคราะห์แผนกิจกรรมรณรงค์ของทีมจิตอาสาที่ส่งเข้าประกวดกันอย่างเคร่งเครียด และได้คัดเลือกทีมจิตอาสาที่เหมาะสมที่สุดผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 ทีม (โดยไม่เรียงลำดับคะแนน)

  1. ทีมกุดขอนแก่นอาสาพัฒนาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา (จังหวัดขอนแก่น)
  2. ทีม อส.คบ.ชอนสมบูรณ์ (อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชอนสมบูรณ์) (จังหวัดลพบุรี)
  3. ทีมจิตอาสาโมคลาน สร้างสุขด้วยงาน คบส. (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  4. ทีมหนองอีบุตรอาสาพัฒนาชุมชน (จังหวัดกาฬสินธุ์)
  5. ทีมโรงพยาบาลสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม (จังหวัดเพชรบูรณ์)
  6. ทีมกุดชุมพัฒนา จิตอาสาชุมชนไม่หลงกลโฆษณา (จังหวัดยโสธร)

อย. ต้องขอขอบคุณทีมจิตอาสาทุกทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับทีมจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก โดยทาง อย. จะเชิญผู้แทนจากทีมจิตอาสาทั้ง 6 ทีม เข้ามารับเงินสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานจริงต่อไป