อย่าหลงเชื่อโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา เครื่องสำอาง ทางเฟซบุค

6 Dec 2012 /

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างลดสัดส่วน ทำให้ผิวขาว ผ่านทางเฟซบุคอยู่เสมอ อย. จึงดำเนินการตรวจสอบพบว่า มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางเฟซบุคเป็นจำนวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามินลดสัดส่วน วิตามินลดพุง หน้าท้อง วิตามินลดต้นแขน & ปีกหลัง วิตามินเร่งผมยาว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ครีมรักษาสิว ฝ้า ครีมทำให้ผิวขาวใส ครีมมาร์คหน้าขาวใส เป็นต้น โดยจากการตรวจสอบพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. อีกทั้งยังมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเครื่องสำอาง เพียงจดแจ้งกับ อย. แต่นำไปโฆษณาว่าผ่าน อย. แล้ว ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่า อย. รับรองสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงนั้น จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ที่อวดอ้างเกินจริง เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดว่า ลดความอ้วนได้ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโอ้อวดว่า รักษาสิว ฝ้า ทำให้หน้าขาว เพราะล้วนแต่เป็นเรื่องหลอกลวง และมักพบว่าผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงมักลักลอบใส่ยาหรือสารที่เป็นอันตรายลงไป และผลิตภัณฑ์ผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน อาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน โดยเฉพาะการซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเฟซบุค

สำหรับผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ขอให้พิจารณาและอ่านฉลากให้ถ้วนถี่เสียก่อน อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องแสดงฉลากภาษาไทย ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/นำเข้า เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. แสดงวันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ยา ฉลากระบุชื่อผลิตภัณฑ์ เลขทะเบียนตำรับยา เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 1A 9999/46 ส่วนประกอบ สรรพคุณ วิธีใช้ คำเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง วันสิ้นอายุของยา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ฉลากจะต้องแสดง ชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง เลขที่ใบรับแจ้ง ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง วิธีใช้เครื่องสำอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน/ปีที่ผลิต และคำเตือน(ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


บทความที่เกี่ยวข้อง