อย. พร้อมจำหน่ายอัลปราโซแลมให้สถานพยาบาลทุกแห่งแล้ว

18 Jun 2013 /

          อย.เผย ตั้งแต่ 17 มิ.ย.เป็นต้นไป พร้อมจำหน่ายอัลปราโซแลมให้กับสถานพยาบาลทุกแห่งในราคาประหยัด โดยสถานพยาบาลสามารถติดต่อสั่งซื้อด้วยตัวเองที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด หรือผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกระดับการควบคุมอัลปราโซแลม(Alprazolam) ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นั้น เป็นผลให้ไม่สามารถผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อ จัดหา และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้แก่สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้กำหนดราคาจำหน่าย Alprazolam ในขนาดต่าง ๆ ดังนี้

- Alprazolam tablet 0.25 mg/tab ขนาดบรรจุ 500 เม็ด/ขวด ราคา 300 บาท

- Alprazolam tablet 0.5 mg/tab ขนาดบรรจุ 1000 เม็ด/ขวด ราคา 650 บาท

- Alprazolam tablet 1 mg/tab ขนาดบรรจุ 500 เม็ด/ขวด ราคา 350 บาท

          ดังนั้น ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป สถานพยาบาลทุกแห่งสามารถติดต่อขอซื้อ Alprazolam ได้ที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 7731-2 หรือ 0 2590 7739 หรือสั่งซื้อระบบออนไลน์ผ่าน http://appnarcotic.fda.moph.go.th/web ทั้งนี้ หากต้องการรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด http://fdaolap.fda.moph.go.th/narcoticprocurementsection/sell  และหากต้องการศึกษาแนวทางการปฏิบัติสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติดที่ http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome  เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง