/var/www/html/htdocs/dl2/application/core/MY_Controller.php:116:string 'ddddd' (length=5)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกวิธีมีโอกาสรอด

ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกวิธีมีโอกาสรอด

2 Apr 2020 /

“นี่เราติดรึยัง”  ประโยคคำถามที่หลายคนคงถามตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก แต่ไม่ว่าจะเครียดหรือจิตตกขนาดไหนก็อย่าลืมดูแลสุขอนามัยให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะถ้าเรารู้จักป้องกันอย่างถูกวิธี เชื้อไวรัสก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แน่นอน
#ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกวิธี #มีโอกาสรอด