ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด - 19

26 May 2020 /

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด - 19 

Rapid Test คืออะไร
- ชุดทดสอบอย่างง่าย และรวดเร็ว เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกัน ก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฎิบัติการ
-ใช้งานง่าย ทราบผลภายใน 10 - 30 นาที
-เหมาะสำหรับการประเมินความชุกและการติดเชื้อ
ค่าผลตรวจเป็นบวก ใช่ว่าจะแปลว่าป่วย และค่าผลตรวจเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5 - 14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำ ส่วนการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) จะตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อในวันที่ 10 เป็นต้นไป จนกระทั่งหายป่วยแล้ว
(หากตรวจนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวอาจให้ผลที่ไม่แม่นยำ)
ชุดตรวจ Rapid Test COVID-19 ต้องผ่านการรับรองจาก อย. โดยให้ขายได้เฉพาะ
-สถานพยาบาลของรัฐ
-โรงพยาบาลทั่วไป
-โรงพยาบาลเฉพาะทางคลินิกเวชกรรม
-คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
-คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือสหคลินิก
การตรวจต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามซื้อมาตรวจเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง