สารระเหย...ติดง่ายอันตราย

23 Feb 2015 /

-ระยะเฉียบพลัน รู้สึกร่าเริง ตื่นเต้น พูดไม่ชัด ควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าสูดดมในระยะยาวจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะทุกส่วนอย่างาวรและถึงแก่ชีวิตได้
-พิษระยะเรื้อรัง
-อาการทางระบบประสาท วิงเวียน เดินโซเซ พูดลำบากมือสั่น หลงลืม เซื่องซึมความคิดอ่านช้าลง เห็นภาพซ้อน
-อาการทางระบบกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลีบจนถึงเป็นอัมพาตได้
-อาการทางระบบทางเดินหายใจ อักเสบปลายจมูกถึงหลอดลม ปอด ถงลมอาจเกิดอาการน้ำคั่งในปอด มีเลือดออกในถุงลม
-อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจผิดปรกติ เม็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย มะเร็งเม็ดเลือดขาว
-ระบบสืบพันธ์ ลดการสร้างอสุจิ
-อาการทางระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน