วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

24 May 2019 /

          โรคอีสุกอีใสเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Varicella zoster (VZV) ติดต่อได้จากการหายใจ เช่น ไอ จาม หรือสัมผัสกับตุ่มน้ำบริเวณผิวหนังโดยตรง อาการเริ่มแรกจะมีอาการปวดหัว ปวดเมื่อย มีไข้ เบื่ออาหาร มีผื่นแดง หลังจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นทั่วร่างกาย

          วัคซีนอีสุกอีใส เป็นวัคซีนเชื้อเป็น คือ ทำจากเชื้ออีสุกอีใสที่มีชีวิตแล้วนำมาทำให้อ่อนฤทธิ์ลง โดยวัคซีนจะมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดโรคอีสุกอีใสได้ร้อยละ 70-90 ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 ครั้ง จะมีอัตราการกลับเป็นซ้ำน้อยกว่าผู้ที่ฉีดเพียง 1 ครั้ง และหลังได้รับวัคซีนพบว่าผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ำทั้ง ๆ ที่ได้รับวัคซีน มักจะมีอาการ และจำนวนผื่นน้อย และอาการทั้งหมดจะหายเร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

          วัคซีนโรคอีสุกอีใสเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสเป็นวัคซีนเสริม แนะนำให้ฉีดทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 12-18 เดือน และอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ 4-6 ปี แต่หากช่วงนั้นมีการระบาดของโรคอีสุกอีใส วัคซีนเข็มที่สองอาจฉีดก่อนอายุ 4 ปีก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ แต่ต้องห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 3 เดือน ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย  4-8 สัปดาห์

          ผลข้างเคียงทั่วไปของวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส คือ มีไข้ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน แต่หากมีอาการแพ้ยา/แพ้วัคซีน เช่น มีผื่นคันขึ้นตามลำตัว ริมฝีปาก เปลือกตา/หนังตา/ ใบหน้า บวม หายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก ควรรีบพบแพทย์ทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง