วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.15 น.

วิธีการเช็กเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลบนฉลาก ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ สัญลักษณ์ และตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค

ตัวอย่างการเช็กเลข ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
10-1-53-99999 หรือ 10-1-5399999999

ตัวอย่างการเช็กเลข ผลิตภัณฑ์อาหาร
10-3-99999-1-9999

ตัวอย่างการเช็กเลข ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
วอส.99/25XX หรือ 99/25XX

ตัวอย่างการเช็กเลข ผลิตภัณฑ์ยา
1A 234/56XX

ตัวอย่างการเช็กเลข ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ผ. 234/56XX หรือ น. 234/56XX

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา

กำลังค้นหาข้อมูลกรุณารอสักครู่...

ไม่พบเลขผลิตภัฑณ์ที่่ค้นหา

รายชื่อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย